{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Bryt ut -1 ur negativt tal

Ett negativt tal kan alltid skrivas om som dess positiva motsvarighet multiplicerat med -1,\text{-} 1, eftersom produkten av ett positivt och ett negativt tal är negativ: -3=3(-1). \text{-} 3=3(\text{-} 1).