a=1aa=1\cdot a

Man kan alltid multiplicera ett tal eller ett uttryck med faktorn 11 utan att förändra dess värde, t.ex. 9=19. 9=1\cdot 9.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}