a=a1a=a\cdot1

Man kan alltid multiplicera ett tal eller ett uttryck med 11 utan att förändra dess värde. T.ex. gäller 9=91. 9=9\cdot 1.