a=a1a=a\cdot1

Man kan alltid multiplicera ett tal eller ett uttryck med 11 utan att förändra dess värde. T.ex. gäller 9=91. 9=9\cdot 1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}