Multiplicerat med 1

Om ett tal multipliceras med 1 blir produkten talet, t.ex. 51=5. 5\cdot 1=5.