{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Faktorisera bråk

För att multiplicera bråk multiplicerar man täljare och nämnare för sig. På samma sätt kan ett bråk faktoriseras om både täljare och nämnare är produkter, t.ex. 3425=3245. \dfrac{3\cdot 4}{2\cdot 5}=\dfrac{3}{2}\cdot \dfrac{4}{5}.