Faktorisera bråk

För att multiplicera bråk multiplicerar man täljare och nämnare för sig. På samma sätt kan ett bråk faktoriseras om både täljare och nämnare är produkter, t.ex. 3425=3245. \dfrac{3\cdot 4}{2\cdot 5}=\dfrac{3}{2}\cdot \dfrac{4}{5}.