{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

106=mega10^6=\text{mega}

Prefixet "Mega" står för "miljon" och kan exempelvis användas för att skriva 10610^6 byte som 11 megabyte.