106=mega10^6=\text{mega}

Prefixet "Mega" står för "miljon" och kan exempelvis användas för att skriva 10610^6 byte som 11 megabyte.