1000000=mega1\,000\,000=\text{mega}

Prefixet "Mega" står för "miljon" och kan exempelvis användas för att skriva 10000001\,000\,000 byte som 11 megabyte.