{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

mega=1000000\text{mega}=1\, 000\,000

Prefixet "Mega" står för "miljon". Därför är en megabyte lika mycket som en miljon byte, 3.53.5 megajoule är 3.53.5 miljoner joule osv. En miljon kan också skrivas 10000001\, 000\, 000 eller som tiopotensen 10610^6.