Multiplicera in i parentes

När ett tal multipliceras med en parentes multipliceras den med samtliga termer inuti parentesen. Detta kallas för distributiva lagen. I följande exempel multipliceras 5 in i parentesen, dvs. med alla termer. 5(x+3y)=5x+535y. {\color{#0000FF}{5}}(x+3-y)={\color{#0000FF}{5}}\cdot x + {\color{#0000FF}{5}}\cdot 3- {\color{#0000FF}{5}}\cdot y.