Multiplicera faktorer

Faktorer är tal eller uttryck som multipliceras. T.ex. kan faktorerna 44 och 33 multipliceras till 1212.