{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

blogc(a)=logc(ab)b\cdot \log_c(a)=\log_c\left(a^b\right)

Om ett tal multipliceras med en logaritm kan man sätta talet som exponent på logaritmens argument, exempelvis 2log3(5)=log3(52). 2\log_3(5)=\log_3\left(5^2\right).