logc(ab)=blogc(a) \log_c\left(a^b\right)=b\cdot\log_c(a)

När man beräknar logaritmen av en potens kan exponenten flyttas ner och multipliceras med logaritmen, t.ex. log3(52)=2log3(5). \log_3\left(5^2\right)=2\log_3(5).