logc(a)+logc(b)=logc(ab)\log_{c}(a) + \log_{c}(b)=\log_{c}(ab)

Två logaritmer som adderas kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. log3(4)+log3(2)=log3(42). \log_3(4)+\log_3(2)=\log_3(4\cdot2). Likheten gäller bara om logaritmerna har samma bas.