logc(ab)=logc(a)+logc(b)\log_{c}(ab) = \log_{c}(a) + \log_{c}(b)

Logaritmen av en produkt kan delas upp i en summa av logaritmerna för faktorerna: log3(74)=log3(7)+log3(4). \log_3(7\cdot 4)=\log_3(7)+\log_3(4). Regeln gäller för positiva aa och b.b.