blogb(a)=a {b}^{\log_{b}(a)}=a

Uttrycket logb(a)\log_b(a) är den exponent man ska sätta på bb för att potensen ska bli aa. Sätter man exempelvis log2(8)\log_2(8) som exponent på 22 får man 88: 2log2(8)=8. 2^{\log_2({\color{#0000FF}{8}})}={\color{#0000FF}{8}}. Man kan säga att "bb upphöjt till" och "logb\log_b" tar ut varandra och regeln gäller för alla positiva aa.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}