logb(1)=0\log_{b}(1)=0

logb(1)\log_b(1) är den exponent man ska sätta på logaritmens bas bb för att potensens värde ska bli 11. Eftersom t.ex. 303^0 och 19019^0 är lika med 11 är log3(1)=0ochlog19(1)=0. \log_3(1) = 0 \quad \text{och} \quad \log_{19}(1) = 0.