logb(b)=1\log_b(b)=1

logb(b)\log_b(b) anger den exponent man ska sätta på basen bb för att potensens värde ska bli bb. Eftersom b1=bb^{{\color{#0000FF}{1}}}=b blir logb(b)=1,\log_b(b)={\color{#0000FF}{1}}, t.ex. är log5(5)=1. \log_5(5)=1. När logaritmens bas och argument är lika blir alltså logaritmens värde alltid 1.1.