logb(ba)=a \log_{b}\left({b}^a\right)=a

Om man beräknar logaritmen av en potens som har samma bas som logaritmen, blir värdet exponenten på potensen, t.ex. log3(35)=5. \log_3\left(3^{{\color{#0000FF}{5}}}\right)={\color{#0000FF}{5}}. Detta är samma regel som lg(10a)=a\lg\left(10^a\right)=a men där man bytt bas från 1010 till en godtycklig bas b.b.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}