logc(a)logc(b)=logc(ab)\log_{c}(a) - \log_{c}(b)=\log_{c}\left(\dfrac{a}{b}\right)

Två logaritmer som subtraheras kan skrivas som en logaritm med ett bråk i argumentet. Detta är en av logaritmlagarna, men åt andra hållet: log3(13)log3(2)=log3(132). \log_3(13)-\log_3(2)=\log_3\left(\dfrac{13}{2}\right). Logaritmerna måste ha samma bas för att likheten ska gälla.