bln(a)=ln(ab)b\cdot\ln(a) = \ln\left(a^b\right)

Det finns en logaritmlag som säger att ett tal som multipliceras med en logaritm kan plockas in i logaritmen som en exponent: 2ln(5)=ln(52). 2\ln(5) = \ln\left(5^2\right).