ln(ab)=bln(a)\ln\left(a^b\right)=b\cdot\ln(a)

När argumentet till en logaritm är en potens kan den skrivas om genom att sätta exponenten framför logaritmen, t.ex. ln(52)=2ln(5). \ln\left(5^2\right)=2\ln(5).