ln(a)+ln(b)=ln(ab)\ln(a)+\ln(b)=\ln(ab)

Två naturliga logaritmer som adderas med varandra kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. ln(3)+ln(7)=ln(37). \ln(3)+\ln(7)=\ln(3\cdot 7). Detta gäller bara om båda argument är positiva tal eftersom vänsterledet annars blir odefinierat.