ln(ab)=ln(a)+ln(b)\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)

Den naturliga logaritmen av en produkt kan delas upp till en summa: ln(74)=ln(7)+ln(4). \ln(7\cdot 4)=\ln(7)+\ln(4). Regeln gäller bara om aa och bb är positiva tal eftersom vänsterledet annars blir odefinierat.