a=ln(ea)a=\ln\left(e^a\right)

Uttrycket ln(ea)\ln\left(e^a\right) kan förenklas till aa. Men detta gäller även åt andra hållet, dvs. ett tal kan alltid skrivas som den naturliga logaritmen av en potens med bas ee, exempelvis 4=ln(e4)eller2.318=ln(e2.318). {\color{#0000FF}{4}}=\ln\left(e^{{\color{#0000FF}{4}}}\right) \quad \text{eller} \quad {\color{#0000FF}{2.318}}=\ln\left(e^{{\color{#0000FF}{2.318}}}\right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}