eln(a)=ae^{\ln(a)}=a

Logaritmer beskriver exponenter, och "ln(25)\ln(25)" beskriver den exponent som talet ee ska ha för att potensens värde ska bli 25.25. Därför är det precis 2525 man får när ln(25)\ln(25) används som exponent på ee: eln(25)=25. e^{\ln(25)}=25. Sambandet gäller för alla positiva värden på a.a. Man kan säga att "ee upphöjt till" och "ln\ln" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}