{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

ln(1)=0 \ln(1) = 0

ln(1)\ln(1) är det tal man ska sätta som exponentee för att det ska bli 11. Eftersom e0e^0 är lika med 11 blir ln(1)=0\ln(1)=0.