Naturliga logaritmen av 11

Den naturliga logaritmen av 11 är lika med 0,0, eftersom e0=1.e^0=1.