ln(ea)=a\ln\left(e^a\right)=a

ln(ea)\ln\left(e^a\right) beräknar den exponent man ska sätta på basen ee för att potensens värde ska bli eae^a. Den exponenten kan avläsas direkt från uttrycket som a.a. Som exempel blir den naturliga logaritmen av e3e^3 lika med 3,3, eftersom det är exponenten man frågar efter: ln(e3)=3. \ln\left(e^{3}\right)=3. Man kan se det som att "ee upphöjt till" och "ln\ln" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}