ln(VL)=ln(HL) \ln(\text{VL})=\ln(\text{HL})

Man kan logaritmera båda sidor i en ekvation utan att bryta likheten, exempelvis är ex=5ln(ex)=ln(5). e^x=5 \quad \Leftrightarrow \quad \ln(e^x)=\ln(5). Man kan enbart logaritmera positiva tal vilket innebär att en ekvation endast kan logaritmeras om både vänster- och högerled är positiva.