ln(a)ln(b)=ln(ab)\ln(a) - \ln(b)=\ln\left(\dfrac{a}{b}\right)

En differens av logaritmer kan skrivas som logaritmen av ett bråk, t.ex. ln(7)ln(2)=ln(72). \ln(7)-\ln(2)=\ln\left(\dfrac{7}{2}\right).