ln(ab)=ln(a)ln(b)\ln\left(\dfrac a b\right)=\ln(a)-\ln(b)

När argumentet i en logaritm är ett bråk kan man skriva om uttrycket som en differens mellan logaritmen av täljaren och logaritmen av nämnaren, t.ex. ln(43)=ln(4)ln(3). \ln\left(\dfrac 4 3\right)=\ln(4)-\ln(3).