{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

blg(a)=lg(ab)b\cdot\lg(a)=\lg\left(a^b\right)

Om ett tal multipliceras med en logaritm kan man sätta talet som exponent på logaritmens argument, exempelvis 2lg(3)=lg(32). 2\cdot\lg(3)=\lg\left(3^2\right).