lg(ab)=blg(a)\lg\left(a^b\right)=b\cdot \lg(a)

När man beräknar logaritmen av en potens kan exponenten flyttas ner och multipliceras med logaritmen, t.ex. lg(52)=2lg(5). \lg\left(5^2\right)=2\lg(5).