{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

lg(a)+lg(b)=lg(ab)\lg(a) + \lg(b)=\lg(ab)

Två logaritmer som adderas kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. lg(3)+lg(7)=lg(37). \lg(3)+\lg(7)=\lg(3\cdot 7).