lg(ab)=lg(a)+lg(b)\lg(ab)=\lg(a)+\lg(b)

Logaritmen av en produkt kan skrivas som summan av logaritmerna för faktorerna: lg(74)=lg(7)+lg(4). \lg(7\cdot 4)=\lg(7)+\lg(4). Regeln gäller för positiva aa och b.b.