a=10lg(a)a=10^{\lg(a)}

Uttrycket 10lg(a)10^{\lg(a)} kan förenklas till a,a, men detta gäller även åt andra hållet. Ett tal kan alltså skrivas som en tiopotens med en tiologaritm i exponenten, t.ex. 5=10lg(5). {\color{#0000FF}{5}}=10^{\lg({\color{#0000FF}{5}})}. Denna regel gäller för alla positiva tal a.a. Man kan säga att "1010 upphöjt till" och "lg\lg" tar ut varandra.