{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

10lg(a)=a10^{\lg(a)}=a

Beräknas lg(a)\lg(a) får man den exponent man ska sätta på basen 1010 för att potensens värde ska bli argumentet aa. Sätter man exempelvis lg(100)\lg(100) som exponent på 1010 måste potensens värde bli 100100: 10lg(100)=100. 10^{\lg({\color{#0000FF}{100}})}={\color{#0000FF}{100}}. Detta gäller för alla positiva tal a.a. Man brukar säga att "1010 upphöjt till" och "lg\lg" tar ut varandra.