lg(10a)=a\lg\left(10^a\right)=a

Beräknas lg(10a)\lg\left(10^a\right) får man den exponent man ska sätta på basen 1010 för att potensens värde ska bli 10a10^a. Man beräknar det xx som gör att 10x=10a10^x=10^a Om man exempelvis beräknar logaritmen av 10210^2 blir värdet 22: lg(102)=2. \lg\left(10^{{\color{#0000FF}{2}}}\right)={\color{#0000FF}{2}}. "1010 upphöjt till" och "lg\lg" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}