lg(10)=1\lg(10)=1

Beräknas lg(10),\lg(10), alltså tiologaritmen av tio, får man den exponent som basen 1010 ska upphöjas till för att potensens värde ska bli 10.10. Eftersom 10110^1 är lika med 1010 måste alltså lg(10)=1\lg(10)=1.