lg(a)lg(b)=lg(ab)\lg(a) - \lg(b)=\lg\left(\dfrac{a}{b}\right)

En differens av logaritmer kan skrivas om genom att dela argumentet i den första logaritmen med argumentet i den andra och logaritmera kvoten, t.ex. lg(7)lg(2)=lg(72). \lg(7)-\lg(2)=\lg\left(\dfrac{7}{2}\right).