lg(a)+lg(b)=lg(ab)\lg(a)+\lg(b)=\lg(ab)

Två logaritmer som adderas kan skrivas som en logaritm där argumenten multiplicerats, t.ex. lg(3)+lg(7)=lg(37). \lg(3)+\lg(7)=\lg(3\cdot 7).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}