{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Likställ exponenter

När en potens är lika med en annan potens kan exponenterna likställas om baserna är lika, t.ex. 42x=462x=6. 4^{2x}=4^{6} \quad \Leftrightarrow \quad 2x=6. Så här kan man däremot inte göra om basen är 0 eller 1. Höjer vi upp 0 med en godtycklig exponent får vi ju alltid 0 och samma sak gäller med 1.