Likställ argument

Ett argument är det som sätts in i en funktion (oftast xx-värdet). Vissa funktioner har egenskapen att varje funktionsvärde nås endast via ett specifikt xx-värde. Funktionen lg(x)\lg(x) är ett sådant exempel. Man kan inte logaritmera två olika tal och få samma resultat. Därför vet man t.ex. att om

Detta är att likställa funktionens argument. Men inte alla funktioner har denna egenskap. Exempelvis gäller det inte för funktionen x2,x^2, eftersom både (-3)2(\text{-} 3)^2 och 323^2 blir 99. När det finns två olika sätt att få samma resultat kan argumenten inte likställas! Om det enda man vet är att x2x^2 har värdet 323^2 är det inte säkert att xx är 33, eftersom xx kan vara -3\text{-}3 också.