{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Likställ argument

Ett argument är det som sätts in i en funktion (oftast xx-värdet). En funktion är en omvandlingsregel, och vissa funktioner har egenskapen att varje funktionsvärde kan endast fås av ett specifikt xx-värde. Funktionen lg(x)\lg(x) är ett sådant exempel, eftersom man inte kan logaritmera två olika tal och få samma resultat. Därför vet vi t.ex. att om

Detta är att likställa funktionens argument. Men alla funktioner har inte denna egenskap. Exempelvis gäller det inte för funktionen "kvadrera xx", eftersom både och 323^2 blir 99. När vi har två olika sätt att få samma resultat kan vi inte likställa argumenten! Om allt vi vet är att x2x^2 har värdet 323^2 kan vi inte säga att xx är 33, eftersom xx kan vara -3\text{-}3 också.