{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Prefixet kilo

Prefixet "kilo" står för "tusen". Därför är ett kilogram lika mycket som tusen gram, 4242 kilometer är 4200042\, 000 meter osv. 10001000 kan också skrivas som tiopotensen 10310^3. 15 kilometer=15000 meter=15103 meter. 15 \text{ kilometer}=15 000 \text{ meter}=15 \cdot 10^3 \text{ meter}.