Prefixet kilo

Prefixet "kilo" står för "tusen". Därför är ett kilogram lika mycket som tusen gram, 4242 kilometer är 4200042\, 000 meter osv. 10001000 kan också skrivas som tiopotensen 10310^3. 15 kilometer=15000 meter=15103 meter. 15 \text{ kilometer}=15 000 \text{ meter}=15 \cdot 10^3 \text{ meter}.