Prefixet kilo

Prefixet "kilo" står för "tusen". Därför är ett kilogram lika mycket som tusen gram, 4242 kilometer är 4200042\, 000 meter osv. 15 kilometer=15000 meter. 15 \text{ kilometer}=15\,000 \text{ meter}.