a<x<ba<x<b

Ibland begränsas en ekvations lösningar till ett intervall: 2<x<5.2<x<5. Ekvationens lösningar ligger här mellan 22 och 55. Eftersom intervallgränserna inte ingår vilket kallas detta för ett öppet intervall.