{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

-1=i2\text{-} 1 = i^2

Definitionen av den imaginära enheten ii är det tal vars kvadrat är lika med -1\text{-} 1. Omvänt betyder det att talet -1\text{-}1 kan bytas ut mot i2.i^2.