-1=i\sqrt{\text{-} 1}=i-1=i\sqrt{\text{-} 1}=i

Den imaginära enheten ii är definierad som det tal vars kvadrat är lika med -1,\text{-} 1, alltså -1=i2.\text{-} 1 = i^2. Drar man roten ur detta får man likheten -1=i.\sqrt{\text{-} 1} = i.