i=-1 i = \sqrt{\text{-} 1}i=-1 i = \sqrt{\text{-} 1}

Den imaginära enheten ii är definierad som det tal vars kvadrat är lika med -1,\text{-} 1, alltså i2=-1.i^2 = \text{-} 1. Drar man roten ur detta får man likheten i=-1.i = \sqrt{\text{-} 1}.