i2=-1i^2=\text{-} 1

Definitionen av den imaginära enheten ii är det tal vars kvadrat är lika med -1\text{-} 1. Kvadrerar man ii får man alltså -1.\text{-} 1.