109=giga10^9=\text{giga}

Prefixet "Giga" står för "miljard" och kan exempelvis användas för att skriva 10910^9 byte som 1 gigabyte.