1000000000=giga1\,000\,000\,000=\text{giga}

Prefixet "Giga" står för "miljard" och kan exempelvis användas för att skriva 10000000001\,000\,000\,000 byte som 1 gigabyte.