giga=1000000000\text{giga}=1\, 000\, 000\, 000

Prefixet "Giga" står för "miljard". Därför är exempelvis en gigabyte lika mycket som en miljard byte och 3.53.5 gigajoule är 3.53.5 miljarder joule. En miljard kan antingen skrivas som 10000000001\, 000\, 000\, 000 eller som tiopotensen 10910^9.