{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

xa x \geq a

Ibland begränsas en ekvations lösningar till att de måste vara större än eller lika med ett visst värde, t.ex. 00. Då kan man utesluta alla lösningar som är mindre än 00.