bab=ab\cdot \dfrac{a}{b}=a

Multiplikation och division är varandras motsatser. Om ett tal multipliceras och divideras med samma sak förändras inte värdet då beräkningarna tar ut varandra, exempelvis 282=8. 2\cdot \dfrac{8}{2}=8.